Cytat

Największą sztuką życia jest umieć z wdziękiem się zestarzeć.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KLUBIE SENIORA „POGODNA JESIEŃ” W BŁAŻOWEJ

7 marca 2018 r w kawiarni „Arkadia” przy GOK w Błażowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Seniora. Klub liczy 113 członków. W zebraniu uczestniczyło 86 osób.

Na przewodniczącego zebrania została wybrana Zofia Wielgos, a na sekretarza Janina Sowa.

Przewodnicząca zapoznała obecnych z porządkiem obrad, w którym najważniejsze punkty dotyczyły sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wyboru nowych władz, zapoznania z planem działania na najbliższy okres oraz podjęcia stosownych uchwał.

W ciągu 3 lat Zarząd zorganizował:

wycieczki,

wczasy rehabilitacyjne w Iwoniczu Zdroju,

wyjazdy do kina,

wyjazdy do teatru,

szkolenia z zakresu obsługi komputera,

spotkania z pracownikami ZUS i KRUS,

zabawy z okazji Dnia Seniora, karnawałowe, przy ognisku itp.

Ponadto niektórzy członkowie Klubu wzięli udział w projekcie „W drodze do Wolności” jak również w projekcie integracyjnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Błażowej.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu z działalności wysoko oceniła dotychczasową działalność Zarządu, a zebrani w dyskusji serdecznie dziękowali jego członkom w osobach:

- Genowefa Puzio,

- Aniela Wielgos,

- Anna Patrońska,

- Tadeusz Rząsa,,

- Danuta Przybyło

za sprawne i profesjonalne prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz seniorów.

Chcę podkreślić, że dla seniorów, często ludzi samotnych, chorych spotkania w Klubie czy udział w wycieczkach bardzo dobrze wpływają na ich zdrowie i samopoczucie.

W przerwie zebrania panowie z okazji Dnia Kobiet, złożyli życzenia i wręczyli każdej obecnej kobiecie kwiaty. Zarząd Klubu poczęstował panie czekoladami. Za ten miły gest panie serdecznie podziękowały Zarządowi i wszystkim „klubowym” mężczyznom.

Po przerwie przystąpiono do wyborów. W głosowaniu jawnym w skład nowego Zarządu weszły następujące osoby:

Genowefa Puzio przewodnicząca,

Aniela Wielgos zastępca przewodniczącego,

Tadeusz Rząsa sekretarz,

Anna Patrońska skarbnik,

Danuta Przybyło członek.W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Helena Kruczek przewodnicząca,

Halina Wróbel sekretarz,

Janina Najda członek.Przewodnicząca zebrania w imieniu wszystkich członków Klubu złożyła nowo wybranemu Zarządowi serdeczne gratulacje i życzenia.

Dużo siły, zdrowia i wspaniałych pomysłów do dalszej działalności na rzecz naszego stowarzyszenia.

Dowodem tego, że poprzedni Zarząd miał pełne uznanie członków jest fakt, że pozostał w niezmienionym składzie.

W imieniu wszystkich członków i własnym Zarząd Klubu Seniora serdecznie dziękuje:Panu Burmistrzowi Jerzemu Kocojowi za serdeczne wspieranie nas w niełatwej działalności.

Dyrektorowi Ośrodka Kultury Panu Andrzejowi Wróblowi,

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Danucie Heller,

za współpracę i pomoc w organizacji zajęć, a Dyrekcji Szkół za to, że chcą z nami współpracować, angażując nas do swoich projektów.


Zofia Wielgos