Cytat

Największą sztuką życia jest umieć z wdziękiem się zestarzeć.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KLUBIE SENIORA „POGODNA JESIEŃ” W BŁAŻOWEJ

7 marca 2018 r w kawiarni „Arkadia” przy GOK w Błażowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Seniora. Klub liczy 113 członków. W zebraniu uczestniczyło 86 osób.

Na przewodniczącego zebrania została wybrana Zofia Wielgos, a na sekretarza Janina Sowa.

Przewodnicząca zapoznała obecnych z porządkiem obrad, w którym najważniejsze punkty dotyczyły sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wyboru nowych władz, zapoznania z planem działania na najbliższy okres oraz podjęcia stosownych uchwał.

W ciągu 3 lat Zarząd zorganizował:

wycieczki,

wczasy rehabilitacyjne w Iwoniczu Zdroju,

wyjazdy do kina,

wyjazdy do teatru,

szkolenia z zakresu obsługi komputera,

spotkania z pracownikami ZUS i KRUS,

zabawy z okazji Dnia Seniora, karnawałowe, przy ognisku itp.

Ponadto niektórzy członkowie Klubu wzięli udział w projekcie „W drodze do Wolności” jak również w projekcie integracyjnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Błażowej.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu z działalności wysoko oceniła dotychczasową działalność Zarządu, a zebrani w dyskusji serdecznie dziękowali jego członkom w osobach:

- Genowefa Puzio,

- Aniela Wielgos,

- Anna Patrońska,

- Tadeusz Rząsa,,

- Danuta Przybyło

za sprawne i profesjonalne prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz seniorów.

Chcę podkreślić, że dla seniorów, często ludzi samotnych, chorych spotkania w Klubie czy udział w wycieczkach bardzo dobrze wpływają na ich zdrowie i samopoczucie.

W przerwie zebrania panowie z okazji Dnia Kobiet, złożyli życzenia i wręczyli każdej obecnej kobiecie kwiaty. Zarząd Klubu poczęstował panie czekoladami. Za ten miły gest panie serdecznie podziękowały Zarządowi i wszystkim „klubowym” mężczyznom.

Po przerwie przystąpiono do wyborów. W głosowaniu jawnym w skład nowego Zarządu weszły następujące osoby:

Genowefa Puzio przewodnicząca,

Aniela Wielgos zastępca przewodniczącego,

Tadeusz Rząsa sekretarz,

Anna Patrońska skarbnik,

Danuta Przybyło członek.W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Helena Kruczek przewodnicząca,

Halina Wróbel sekretarz,

Janina Najda członek.Przewodnicząca zebrania w imieniu wszystkich członków Klubu złożyła nowo wybranemu Zarządowi serdeczne gratulacje i życzenia.

Dużo siły, zdrowia i wspaniałych pomysłów do dalszej działalności na rzecz naszego stowarzyszenia.

Dowodem tego, że poprzedni Zarząd miał pełne uznanie członków jest fakt, że pozostał w niezmienionym składzie.

W imieniu wszystkich członków i własnym Zarząd Klubu Seniora serdecznie dziękuje:Panu Burmistrzowi Jerzemu Kocojowi za serdeczne wspieranie nas w niełatwej działalności.

Dyrektorowi Ośrodka Kultury Panu Andrzejowi Wróblowi,

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Danucie Heller,

za współpracę i pomoc w organizacji zajęć, a Dyrekcji Szkół za to, że chcą z nami współpracować, angażując nas do swoich projektów.


Zofia Wielgos 

KLUB SENIORA W BIBLIOTECE

PRZEDPOŁUDNIE Z OJCEM PIO
24 stycznia 2018 r. członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” obejrzeli w błażowskiej bibliotece film pt. „Ojciec Pio”.
Kiedy w 1918 roku ten włoski zakonnik otrzymał stygmaty na dłoniach, stopach i na boku, przyczyn ich powstawania nie potrafiono wytłumaczyć naukowo. Władze kościelne potraktowały to zjawisko z ogromną ostrożnością; w 1923 r. Ojciec Pio został odsunięty od publicznego odprawiania mszy świętych, by - jak napisano w decyzji Kongregacji Świętego Oficjum – „uniknąć niezdrowego rozgłosu wokół jego osoby i czynów". Zakaz ten odwołano w dziesięć lat później, a stygmatyzowany zakonnik stał się duchową ikoną Jezusa Chrystusa. Ojciec Pio zmarł w 1968 r., a jego grób odwiedzają od tego czasu liczne rzesze wiernych. W 2002 r. został kanonizowany przez Jana Pawła II.
Ojciec Pio był człowiekiem radosnym, pomimo ogromnego cierpienia fizycznego i duchowego, z jakim zmagał się przez całe życie. Pogoda ducha okazywana przy każdej nadarzającej się okazji wypływała z nieustannej jedności z Bogiem. W każdej sprzyjającej żartom chwili na jego ustach pojawiał się uśmiech niewinnego dziecka, które potrafi osłodzić każdą gorycz życia i oddalić wszelkie cierpienia i smutki. Uśmiech Ojca Pio był ponadto zaproszeniem do zaufania dobroci i miłosierdziu Boga. W tym uśmiechu odbijały się wszystkie kolory nieba.

Święty Ojciec Pio nakłaniał współbraci i swoje duchowe dzieci do porzucenia żalów i narzekań, do niepoddawania się przygnębieniu i goryczy. Zawsze potrafił znaleźć odpowiedni żart lub cięte słowo, poparte trudną do opisania i powtórzenia miną, które przekonywały słuchaczy, że obcują z człowiekiem obdarzonym ogromnym poczuciem humoru, o czym świadczy poniższa anegdota.
Pani Teresita De Vecchi podczas pobytu w San Giovanni Rotondo poszła do klasztornego ogrodu, gdzie tłum wiernych oczekiwał pod oknem na błogosławieństwo Ojca Pio. Niestety, spóźniła się i zobaczyła jedynie plecy oddalającego się Stygmatyka. Modliła się w duszy: „Ojcze Pio, tak bardzo pragnęłam otrzymać Twoje błogosławieństwo... Proszę Cię, uczyń dla mnie jakiś wielki znak!”. W tym samym momencie Ojciec Pio odwrócił się, podszedł z powrotem do okna, podniósł rękę, ale zamiast chusteczki, którą zwykle pozdrawiał pielgrzymów, trzymał w dłoni wielkie prześcieradło... Wszyscy wybuchnęli śmiechem, tylko pani De Vecchi płakała ze wzruszenia.

D.H.


WIGILIA W KLUBIE SENIORA 2017

WIGILIA W KLUBIE SENIORA 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, 14 grudnia 2017 r. odbyło się w Błażowej spotkanie opłatkowe seniorów, organizowane przez Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Błażowej. Jak wynika z moich obliczeń, byłoby to już dwudzieste takie spotkanie, gdzie wszyscy spotkali się w tak licznym gronie. Spotkanie odbyło się w błażowskim Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie pani Ania Słupek dzięki swoim umiejętnościom manualno - artystycznym stworzyła piękny klimat świąt, wykonując piękne stroiki, bombki i choineczki.
Wszystkich przybyłych gości powitała prezes Klubu Seniora Genowefa Puzio, która podziękowała burmistrzowi Błażowej Jerzemu Kocojowi i wicemarszałkowi Stanisławowi Kruczkowi za przybycie i wspieranie w licznych działaniach seniorów. Wyraziła wdzięczność za pomoc i wsparcie.
Po krótkiej modlitwie za żyjących i za tych, którzy już odeszli, ks. dziekan senior Michał Drabicki poświęcił opłatek życząc wszystkim wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego na kolejny rok.
Słowa, które najczęściej pojawiały się w życzeniach składanych przez seniorów to ,,dużo zdrowia”, ,,sił”, i ,obyśmy się spotkali za rok w tym samym gronie”. W trakcie życzeń na sali zrobiło się gwarno i tłoczno, każdy chciał się podzielić opłatkiem, przecież to jedna ,,wielka rodzina” -  ileż to wspólnie ognisk rozpalili, ile odbyli wycieczek, w ilu miejscach świętych byli. Kto by to zliczył, a i tak co środę spotykają się w GOK.. Może nie w tak licznym gronie jak na Wigilii, ale jednak..
Na stole gościły tradycyjne polskie potrawy wigilijne, a więc nie zabrakło tam barszczu, pierogów z kapustą i ziemniakami, kapusty, gołąbków i kompotu z suszu.
 Z krótkimi okolicznościowymi przemówieniami wystąpili Stanisław Kruczek życząc wszystkiego dobrego, dołączając wszystkim do życzeń kalendarz na nowy 2018 rok, i burmistrz Błażowej Jerzy Kocój  przekazując również życzenia od władz naszej gminy i prezenty ze słodkościami.

Nie był to jednakże koniec atrakcji, gdyż po wspólnej kolacji rozpoczęła się zabawa w horoskop, przygotowana przez panią Zosię Wielgos. Sama pomysłodawczyni wcieliła się w Zofię wróżbitkę, która każdemu uczestnikowi wywróżyła świetlaną przyszłość na kolejny 2018 rok. Śmiechu było co niemiara, nawet  księdzu Michałowi nieźle wywróżyła.
Uczestniczący w spotkaniu seniorzy nie kryli radości, że mogli się spotkać przy wigilijnym stole. Należy więc mieć nadzieję, że takich spotkań opłatkowych nie zabraknie, a nowych uczestników będzie przybywać.  Czego więc im życzyć? Dużo, dużo zdrowia i dalszej motywacji i chęci do spotkań. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, była to moja pierwsza wizyta wigilijna u seniorów, a czułam się tak, jakbym spędzała ją z nimi co roku.

                                                                                                           Anna Heller  
Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.
 Fot. Anna Heller