Cytat

Największą sztuką życia jest umieć z wdziękiem się zestarzeć.

DLA „KLIMY”

DLA „KLIMY”

Gospodarzu „KLIMY”
Wyjdź do nas na ganek,
Bośmy Ci przynieśli
Dożynkowy wianek.

Z najpiękniejszych kłosów,
Ziół, kwiatów pleciony
I Bogu w podzięce
W kościele święcony.

Ten „s k a r b” oddajemy
W pracowite dłonie,
Łódź pełna sukcesów
Niech nigdy nie tonie.

Kiedy wian przekroczy
Już zakładu progi,
Niech przynosi szczęście
Dla całej załogi.

Przyjmijcie z godnością
Ten dar od seniorów.
A okup przyjmiemy
Wedle starych wzorów.

Bo za darmo wieńca
Przecież nie oddamy.
Plon na przyszły roczek
Byłby nieudany.

Zonia

Błażowa, 29. 08. 2017 r.